Composite image of Stockholm and Dublin with text

Log in


Press releases

Swedish

Pressmeddelande - "St. Patrick’s Day uppmärksammas med ministerbesök och kulturellt evenemang i centrala Stockholm"

St. Patricks dag 2022 - Irländska Ambassaden & Svensk-Irländska föreningen

Utfärdad 11 Mars 2022 


English

Press release - "St. Patrick’s Day is marked with Ministerial visit and a cultural event in central Stockholm"

St.Patrick's Day 2022 - The Irish Embassy & The Swedish-Irish Society

Issued on the 11th of March 2022

Strengthening the cultural bonds between Sweden and Ireland – and having fun while we do it!

Founded in Stockholm in 1949

Registered organisation: 812800-5769

info@swedishirish.se

Powered by Wild Apricot Membership Software